maandag 29 april 2024

Ilperveld 2024

 

Na een eerste kennismaking in 2023 ben ik in maart opnieuw naar Ilperveld gegaan in de hoop een aantal typisch Nederlandse weidevogels te zien. 
Via een plas-dras weide moet je van de weg naar de hut lopen. 
Dit jaar waren laarzen nog harder nodig dan vorig jaar want het weiland was verbluffend nat. 
De plas voor de hut was ook aanmerkelijk groter dan vorig jaar.
De vogel van de dag werd voor mij deze schitterende fazant.

Het aantal kieviten (Vanellus vanellus) was beduidend kleiner dan vorig jaar.
Grutto's zag ik alleen op afstand vliegen.
Dat viel mij tegen.

Bergeenden (Tadorna tadorna) bleven weliswaar iets verder weg dan ik hoopte, maar ze kwamen toch goed in beeld.

Een verrassing waren wintertalingen (Anas crecca). 
Toen we later de boer spraken bleek dat hij blij verrast was dat we deze vogels gezien hadden.
Aan het beeld is te zien dat het regende toen wij het paartje zagen.
Het weer was deze dag afwisselend zonnig en een beetje regenachtig.

We werden verwend door een fazantenhaan (Phasianus colchicus).
Hij kwam regelmatig prachtig in beeld.

Vorig jaar heb ik daar geen fazanten gezien, nu hadden we niets te klagen.
Hennen heb ik er trouwens niet gezien. 

Hij kwam tot vlakbij het water, vlak voor de hut.

Af en toe kwam er een tweede haan in de buurt. 
Tot een gevecht kwam het niet. 
Wat waarschuwende geluiden bleken afdoende.

De wintertalingen vlogen soms weg, maar keerden telkens weer terug. 

In de zon komen de kleuren veel mooier over.
Het vrouwtje laat ik deze keer niet zien, de platen vind ik niet mooi genoeg.

Krakeenden (Mareca strepera) brachten een vluchtig bezoek, net lang genoeg om het mannetje op de plaat te krijgen.

Een paartje meerkoeten kwam een beetje stiekem over het weiland naar de plas gelopen. 
Na een stukje zwemmen zochten ze een plek op aan de waterkant, achter een bos pitriet. 
Misschien dachten dat ze daar voldoende verscholen waren tegen nieuwsgierige blikken. 
Zij wilde in ieder geval niemand zien.
Er kon geen misverstand bestaan over hun bedoelingen.

Een witte kwikstaart (Motacilla alba) kwam ook even buurten.

Scholeksters (Haematopus ostralegus) bleven een tijdje op het kleine eilandje in het midden van de plas voor de hut.

Er volgde onder meer een uitgebreide poetsbeurt.

Het was een beetje regenachtig waardoor druppeltjes op het verenpak bleven liggen.
Hier is dat nog beter te zien.

De laatste jaren duiken scholeksters steeds meer in woonwijken op. 
Ze voelen zich daar beter thuis dan ik had verwacht.

Hazen (Lepus europaeus) waren behoorlijk actief. 
Prettig was dat ze af en toe ook tamelijk dichtbij kwamen.

Het was grappig om te zien dat ganzen ze niet bij zich in de buurt wilden hebben.
Ze gingen er al gakkend achteraan waardoor de hazen het bekende pad kozen.

Het was al weer een tijdje geleden dat ik ze zo goed heb kunnen zien.

Regelmatig rende een tweetal voorbij, 
waarbij het niet meeviel om ze zowel scherp als helemaal vrij in beeld te krijgen.

Tot besluit nog een tweetal platen van de fraaie, kleurrijke fazantenhaan.
Grutto's en tureluurs ontbraken. 
Dat viel mij wel tegen, maar het koude natte voorjaar speelde hier een grote rol.
Ook de boer bleek het hier heel anders gewend te zijn. 
Wellicht krijg je hier later in het voorjaar meer typerende lentebeelden te zien.

zondag 14 april 2024

AWD - Maart deel 2

Het is geen nieuws dat het in de afgelopen maanden veel geregend heeft. 
Nieuw is wel dat het landschap in sommige delen van de Amsterdamse Waterleidingduinen ingrijpend veranderd is. 
Het lijkt er in ieder geval op dat er hier geen tekorten aan water zullen ontstaan. 
Ik kom er later in deze post nog op terug.

Een paartje brilduikers (Bucephala clangula) was op een vroege, rustige morgen druk bezig met voedsel opduiken, maar had bovendien oog voor elkaar.

Hier lijkt het alsof het mannetje wat verlegen naar het vrouwtje toe zwemt.

Een dergelijk beeld wilde ik graag maken. 
Een brilduiker die gaat duiken waarbij de punt van de snavel net het wateroppervlak raakt. 
Het is mij bijna gelukt.

Het mannetje pakte het wat anders aan.

Zo'n uitnodigend gebaar moet voor het mannetje onweerstaanbaar zijn, zou je zeggen.

Maar wat doet hij? 
Duiken!

Het is toch nog goed gekomen. 
In het nagenoeg vlakke water zwom zij naar hem toe.

En hij zwom naar haar toe.

Onder de lenteachtige omstandigheden kon baltsgedrag natuurlijk niet uitblijven.
 Toen er een tweede paartje in de buurt kwam moest duidelijk gemaakt worden
dat dit vrouwtje niet meer beschikbaar was. 
Het andere stel moest hun plaats wel weten: zij werden weggejaagd.

Samen sta je sterk(er).

Dit was al een schitterend begin van de dag. 
Er was ook nog een kuifeend (Aythya fuligula) in de buurt. 
Geen concurrent voor het stel, dus zijn aanwezigheid werd getolereerd.

Alleen onder aantrekkelijke omstandigheden maak ik foto's van dit eendje. 

De kleur van het water wordt bepaald door de plaats waar de vogel zwemt,
dichtbij het riet zoals hier, of meer op het open water.

Duiken kunnen ze als de beste. 
Met deze plaat was ik heel tevreden.

Hij was deze keer alleen. 
Meestal zie je ze in groepen, vaak in het gezelschap van andere soorten zoals tafeleenden. En dan de ingrijpende verandering in het zuidwestelijke deel van de AWD.

Het is moeilijk voor te stellen dat hier in de zomer geen water te zien is. 
Door de vele regen is ook hier een duinmeer ontstaan.

Iemand die hier regelmatig komt weet dat er aan de rechterkant onder normale omstandigheden 
alleen een smalle sloot te zien is, de rest is groen. 
Zo'n indrukwekkende waterplas zorgt voor een absolute metamorfose. 
In de vergroting is te zien dat er in het midden van het gebied een bank is. 
Deze is nu alleen te bereiken door voorzichtig over het ondergelopen pad met laarzen aan te lopen. 
Met hoge wandelschoenen krijg je natte voeten.
Omdat je in de AWD van de paden af mag gaan is het aantrekkelijk 
om een alternatieve route om deze watermassa heen te zoeken.

Het is een onverwacht paradijs voor water- en weidevogels geworden.
Zelf heb ik er grauwe ganzen, Canadese ganzen, kieviten, meerkoeten, kuifeenden, 
kleine plevieren en zelfs zomertalingen gezien.
Van een vogelaar hoorde ik dat zij er al groenpootruiters, bosruiters en zwarte ruiters had gezien.

Een bos dat wat verderop ligt is veranderd in een soort mangrovebos, alleen zonder getijdenwerking. 
Het oogt mystiek en wat dreigend. 
Het is nauwelijks voor te stellen dat hier in de zomer geen water te zien is.

In de herfst is het hier droog. 
Ik ken het als het gebied waar tijdens de bronst van de damherten flink geknokt wordt om de hindes. 
Er moet dus nog wel wat veranderen in de komende maanden.

Door al dat water wordt het gebied er in mijn ogen ook aantrekkelijker door.
 Voor de natuur zal het bovendien een zegen zijn, want allerlei planten die het onder droge omstandigheden moeilijk hebben krijgen nu veel meer kans om te groeien en wellicht te bloeien.

Ook hier heb ik een spectaculair gevecht tussen twee damherten gezien op een volkomen droog terrein.

Nog een laatste plaat van een onherkenbaar stuk duinen. 
Voor wie het gebied niet kent is het minder spectaculair. 
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft de media gehaald 
omdat daar vergelijkbare veranderingen in het landschap zijn. 

Terug naar de vogels. 
Grote zilverreigers (Ardea alba) doen het goed in de duinen, zeker nu er nog meer waterrijk gebied is ontstaan.

De dodaars (Tachybaptus ruficollis) doet het goed in de vele kanaaltjes en kanalen in de AWD. 
Deze kleine futensoort is nu in zomerkleed en druk bezig met paarvorming.

Voilà, voor mij de grootste verrassing van de maand maart.
Ik had nog nooit een fazant (Phasianus colchicusin de AWD gezien.
Lang geleden (in de vorige eeuw) had ik er wel eens één gehoord, 
maar daar is het bij gebleven.

Eerst hoorde ik tot mijn verbazing zijn kenmerkende geluid.
Later verraste ik hem, waarbij hij zich achter en tussen struiken kon verschuilen,
maar niet veel later liep hij op het open veld.

Hij verplaatste zich snel maar bood mij toch genoeg kans voor het maken van platen.

Toen hij een stuk bos bereikt had was het even zoeken waar hij zich verstopt had.
Hij zat rustig op een boomstam waar ik tussen de bomen door mijn laatste plaatje van hem maakte.

Ook al heb ik er in het verleden mooiere platen van gemaakt, het was nu een bijzondere ervaring.
Dit soort vogels zet ik graag op de plaat.