zondag 15 oktober 2023

Bronst 2023

4 Oktober, dierendag. 
Het kon niet anders, op deze dag moest het wel meezitten. 
De damhertenbronst, het jaarlijkse hoogtepunt voor vooral de mannelijke damherten.
Dit festijn staat altijd garant voor pittige duels, zoals op de eerste plaat al te zien is. 
Het duingebied inwandelend in de richting van de "arena" viel het al direct op dat er veel minder damherten te zien waren dan gebruikelijk.
Ze waren al tijdig vertrokken naar hun gebruikelijke bronstgebieden.
Het beeld veranderde snel toen ik verder liep. 
Af en toe lieten de herten zich al horen, hier en daar lag er een in zijn bronstkuil, er liep een aantal herten onrustig over het open veld en in de verte was zelfs al een gevecht te zien.
Op de juiste plek aangekomen werd ik overdonderd door het 'geburl" van de herten dat van alle kanten op mij af kwam.
Wat waren er weer veel herten hierheen gekomen.
Ik hoefde niet lang te wachten op activiteit. 
Dit tweetal daagde elkaar uit maar tot een gevecht kwam het nog niet.
Toen ik een geschikte plek had gevonden om de omgeving in de gaten te houden,
leek het erop dat ik ook zelf uitgedaagd werd. 
Dit hert kwam van een afstand aangelopen tot een meter of 20 voor mij, 
net of hij mij wilde imponeren en wellicht uitdagen.
Hij was niet onder de indruk van mij en zag dat ik geen concurrent was, 
waarna hij verder liep, af en toe knörrend.
Knörren, dat wil zeggen het burlen van damherten, blijf ik een woord vinden waar ik maar moeilijk aan kan wennen.
Vanuit mijn uitkijkplaats zag ik opnieuw een tweetal damherten dat elkaar de maat nam.
Zelfs vlak achter mij waren ze bezig. 
Hoe verschillend kan het uiterlijk van damherten zijn!
Even later kletsten de geweien op elkaar, 
maar de beelden ervan waren wat minder mooi dan andere die ik verderop zal later zien.
Eén van de herten had zijn bronstkuil op een zandvlakte gemaakt. 
Hij kon van daaruit alles prima zien. 
Bovendien liet hij zien dat liggend knörren ook prima gaat. 
Energiebesparing of gemakzucht?
Af en toe zag ik hindes en kalfjes. 
Een ervan stond mij even aan te kijken, maar ging er snel vandoor toen een flinke man even een keel opzette.
Hoewel het leek of ze belangstelling voor mij hadden maakte ik mij geen illusies.
Zij hadden vooral aandacht voor de meest aantrekkelijke mannen,
 zij beschouwden mij vermoedelijk als een ongewenste toeschouwer.
Het was weer verbluffend hoeveel herten hier ook dit jaar bijeen gekomen waren.
Honderd is een bescheiden schatting.
Knörren doen ze heel verschillend. 
Bij de een is het een diepe bastoon, 
bij een ander een vreemd reutelend geluid,  met alle variaties daartussen.
Zou dat ook nog een rol spelen bij de voorkeur van een hinde voor een partner?
Toen ik weer terugging zag ik dat een groep van zo'n 13-14 herten - 2 mannetjes, een aantal hinden en enkele kalfjes - mijn pad ging kruisen.
Ik kon ze stuk voor stuk of in groepjes vastleggen.
Dit tweetal viel op.
De achterste had blijkbaar al iets gezien wat ik tot dusverre gemist had.
Dit drietal vormde het besluit van een geslaagde dag.

Op 9 oktober ging ik voor een vervolg waarbij ik natuurlijk hoopte op spectaculaire beelden.
De herten stelden mij niet teleur.
Vrijwel direct nadat ik bij het lek, zoals de arena genoemd wordt, was aangekomen was er al een gevecht, 
waarbij de herten met hun krachten smeten.
Het bleek een voorproefje van een gevecht dat voor mij het hoogtepunt van de bronst werd.
Ik kon het heel goed volgen omdat het zich in het zanderige duin afspeelde en ik een vrij uitzicht had.
Nadat ze elkaar uit hun ooghoeken een tijdje scherp in de gaten hadden gehouden barstte het geweld plotseling los.
Fascinerend!
Gebogen ruggen, gespannen spieren, opstuivend zand.
Wat waren ze aan elkaar gewaagd.
Met hun geweien drukten ze hun koppen tegen de grond.
Nu ik eraan terugdenk valt mij op dat ik er volledig op geconcentreerd was.
Ik kan mij geen andere geluiden herinneren dan van geweien die op elkaar botsten.
Hier stonden ze nagenoeg stil. 
Duwend, elkaar zo goed mogelijk aankijkend, en dan het moment kiezen waarop ze de ander kunnen verrassen.
Plotseling ging er een adrenalinestoot door een van de twee waarna hij de aanval opende.
De ander pareerde en verdedigde zich met al zijn kracht.
Het is een wonder dat er geen gewonden vallen bij al dit geweld.
Het is uit deze beelden wel duidelijk dat de herten krachtige nekspieren moeten hebben.
Ik heb wel eens gelezen dat de geweien van edelherten in elkaar verstrengeld waren geraakt, 
waardoor ze het uiteindelijk geen van beiden overleefd hebben.
Als je deze herten bezig ziet snap je niet dat het (vrijwel) altijd goed gaat.
Ze gingen maar door en ik maakte mijn plaatjes, minuten lang, dacht ik.
Het gevecht heeft echter hooguit 2 minuten geduurd, maar het duurde voor mijn gevoel veel langer.
En dan te bedenken dat ik op de eerste rij zat en er niemand anders in de buurt was.
Op beide dagen heb ik vrijwel geen andere belangstellenden gezien.
Er waren bij dit gevecht zelfs geen hindes in de buurt.
Het werd hier al iets minder heftig, zij werden moe, er zou gauw een winnaar zijn.
En daar is hij dan, zelfs trots mijn kant opkijkend. 
Net alsof hij wilde zeggen:
"Heb je dit goed gezien, ik ben hier de heerser". 
Knörrend liep hij met gekrulde staart en zwaaiende fluit trots weg.
Terwijl ik even tijd had voor koffie zag ik een tweetal herten met hoge snelheid over het veld aan komen rennen.
Zigzaggend om bomen en struiken werd een van de twee opgejaagd door een opgefokte tegenstander, 
zeker 200 meter lang.
Ze bogen hun kop soms naar achteren om te voorkomen dat ze met hun gewei achter takken zouden blijven haken. 
De achtervolger had duidelijk een grondige hekel aan zijn tegenstander.
Ze verdwenen uit het zicht waardoor ik niet kon zien hoe het verder ging.

Een ander hert had behoefte om uitgebreid te vlaggen.
Hij strekte zich op de kenmerkende manier, rook eens aan de stam, schuurde met zijn gewei tegen takken en even later met zijn lijf tegen de stam.
Hij was er minutenlang mee bezig en liep daarna al knörrend weg.
Het werd rustig, geen rennende herten meer, geen gevechten.
De meeste herten gingen in hun bronstkuil liggen, een enkeling nog een keertje wat krachteloos knörrend.
Uitrusten, op krachten komen en denken aan aantrekkelijke hindes werd nu de belangrijkste bezigheid.

Het is een lang verslag geworden van een gebeurtenis die ieder jaar tot de verbeelding spreekt, 
in ieder geval tot de mijne.

Bedankt voor de belangstelling.

zondag 1 oktober 2023

Een reis vol verrassingen

 Iedereen is op de een of andere manier wel nieuwsgierig naar zijn verleden.
 Ik ben geen uitzondering. 
Na een uitgebreide zoektocht op internet bleek dat de oudste voorouders van mijn vader uit Tholen (Zeeland) kwamen, 
uit de omgeving van Sint Annaland om precies te zijn.
Een aantal van mijn familieleden was er echter van overtuigd dat we uit de omgeving van de Dommel afkomstig zijn, 
uit het oostelijke deel van Noord-Brabant dus. 
Ook al hadden zij zich vergist, 
het was voor mij een goede reden om die omgeving eens te gaan bezoeken.
Ik heb het bord iets aangepast door de "n" te verwijderen. 
Dat past beter. 
Op weg naar onze vakantielocatie maakten we een tussenstop bij Dierenpark Zie-Zoo in Volkel.
Ons hoofddoel daar was de sneeuwluipaard (Panthera uncia)
waar een kleinzoon van ons in Nepal naar op zoek was geweest.
Hij heeft daar de nodige sporen gevonden (haren, pootafdrukken, krabsporen en uitwerpselen) maar een sneeuwluipaard heeft hij helaas niet gezien.
Dit dierenpark biedt in ieder geval een mogelijkheid om dit zeer zeldzame dier te zien, 
al haalt het natuurlijk niet bij een waarneming in de vrije natuur.
Fotograferen kon gelukkig gedeeltelijk door glas.
Ik wil hier ook enkele andere dieren laten zien.
Een andere bijzondere katachtige bijvoorbeeld is de manoel of Pallaskat (Otocolobus manul)
die eveneens uit Azië afkomstig is.
Zowel de sneeuwluipaarden als de manoel doen mee met internationale fokprogramma's 
die tot doel hebben de soort in stand te houden ( info op Zie-Zoo)
Een derde opvallend dier uit Azië is de corsacvos (Vulpes corsac), een klein vosje dat op de steppen leeft.
Deze vosjes zijn duidelijk kleiner dan de ons bekende rode vos, die je bijvoorbeeld veel in de duinen ziet.
Uit de bijzondere collectie dieren, waar ik wellicht later nog eens op terugkom,
laat ik hier nog de Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus) zien.
Veilig achter een dikke plaat glas kon ik dit dier van minder dan 2 meter afstand in de ogen kijken.
Ze  waren met zijn drieën.
Ze behoren tot mijn favoriete dieren.
En dan nu een van de belangrijkste reisdoelen, 
een bezoek aan het voormalige kerkdorp Dommelen dat nu bij de gemeente Valkenswaard hoort.
Ik was er nog nooit geweest en dat was toch wel een gemis.
De brouwerij is natuurlijk een markante aandachtstrekker.
Van de brouwerij liepen we verder naar het volgende doel.
De Dommelsche watermolen is eveneens een trekpleister.
Ooit werd deze molen gebruikt als volmolen om wol te laten vervilten.
Er is nu een winkel in dierenbenodigdheden in gevestigd!
Het is duidelijk dat de Dommel hier een belangrijke rol speelt.
Dit is het naambordje van een zijstraat van de weg waaraan de watermolen is gelegen.
Een beeld van de rivier zelf volgt later.
Met dit bord sluit ik het gedeelte af dat over dit plaatsje gaat.

Nu volgt een kort overzicht van wat wij in de omgeving gezien hebben.
Vanuit Bergeijk hebben we allereerst de Tweelandenroute gelopen,
 waarbij je ongemerkt van Nederland in België terechtkomt.
Een bijzonder bloemetje dat hier in de herfst veel te vinden is, is de herfsttijloos (Colchicum autumnale).
De bloem lijkt op een krokus en heeft in het najaar nog geen bladeren.
Ik heb voor deze post twee platen uitgekozen en moet er nog een heleboel bekijken en bewerken.
De giftige plant krijgt overigens pas in het voorjaar bladeren en vruchten.
Dit zeldzame plantje, dat op de rode lijst staat, trok niet alleen mijn belangstelling.
Natuurbeheer wordt hier onder andere gedaan met behulp van Galloway runderen, die van origine uit Schotland komen.
Door dit soort ontmoetingen wordt het internationale karakter van onze vakantie in Nederland steeds duidelijker, 
en het werd nog meer.
We liepen tijdens de wandeling na een pauze bij Natuurpoort De Wulp in Pelt (België) een stukje verkeerd, 
maar waarschijnlijk moest dat zo zijn.
We zagen namelijk een aantal albino-wallaby's!
Wallaby's komen uitsluitend in Australië voor.
Een bezoek aan De Luysen - in blogs bekend geworden door posts van Ad en Roos - stond ook op het programma.
In de vogelkijkhut De Roerdomp zagen we onder andere deze ijsvogel. 
De andere soorten - grauwe ganzen, grote zilverreiger, diverse soorten eenden, futen - bleven wat te veel op afstand.
Ook de andere twee hutten leverden geen bijzondere waarnemingen op.
Vanuit Bergeijk konden we nog een tweede route lopen.
Hierbij zagen we opnieuw veel herfstijloos
maar ook ronde zonnedauw en de klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe).
Het is buitengewoon rustgevend om over de vlakten te wandelen, waarbij het mij opviel hoe weinig roofvogels we zagen.
Als je toch redelijk in de buurt bent is een bezoekje aan de Siberische grondeekhoorns in het Wandelbos van Tilburg altijd de moeite waard.
Het verraste mij wel dat op een bepaalde plek een aantal fotografen zich al geïnstalleerd hadden en voer voor de beestjes hadden neergelegd.
Het was daardoor een heel andere beleving dan enkele jaren geleden.
Natuurlijk zie je ze ook op andere plaatsen in het park, 
maar daar moet je veel meer je best doen om mooie platen te maken.
Deze watervlugge, supersnelle knaagdiertjes blijven hoe dan ook leuk.
De laatste route die we gelopen hebben was het Loondermolenpad, met als startpunt de volmolen in Riethoven.
Een plaat van de stroom waar alles om draaide mag natuurlijk niet ontbreken.
De Dommel had nog een verrassing voor ons:
een weidebeekjuffer (Calopteryx splendens).
Het was lastig om vanaf de oever de juffer zó te belichten dat de kleuren mooi te zien waren.
Ik was allang blij dat ik er een zag, want het was ook werkelijke de enige.
Bovendien had ik er nog nooit een gezien.
Op deze manier krijg je weer eens een wat ander beeld, al zijn de kleuren nu natuurlijk niet goed te zien.
Tijdens de wandeling had ik al een keer gezegd dat het mij tegenviel dat we nog geen reeën gezien hadden, 
terwijl de omgeving zich er wel goed voor leende.
Plotseling was ze er, een schitterende reegeit
Heel voorzichtig kon ik haar benaderen (mede dankzij de gunstige wind) en deze plaat maken.
Weer een topmoment!
Op weg naar onze accommodatie passeerden we nog een boerderij waar een aantal alpaca's in de wei liep.
Dit uitstapje naar Zuid-Amerika, ook al hadden we in Dierenpark Zie-Zoo ook nog andere vertegenwoordigers van dit continent gezien, maakte onze reis nog completer.
De sneeuwluipaard was voor mij het meest bijzondere dier van onze vakantiereis en daardoor een logische afsluiter.

Ons vakantieadres was in Borkel en Schaft.
Tussen beide plaatsjes stroomt de Dommel vanuit België verder Nederland in.
Het bleek voor ons een ideale keuze om met deze regio kennis te maken.