vrijdag 30 november 2018

AWD - oktober 2018

Oktober ligt al weer bijna een maand achter ons, maar even terugkijken kan geen kwaad.
Als je 's morgens op tijd in het duingebied was had je een goede kans om mooie bedauwde spinnenwebben te zien.
Ze goed vastleggen was niet altijd simpel, omdat achtergronden nogal eens tegenwerkten.

Het loont de moeite om de beelden in de vergroting te bekijken.
Als de lightbox in Google niet werkt helpt het om Firefox te downloaden en dan mijn blog te bekijken.
De lightbox werkt daar wel.
De combinatie van een spinnenweb en verkleurende varens geeft de sfeer van een herfstmorgen goed weer.
Ik was op zoek naar reeën, maar helaas, er was geen spoor van te bekennen.
Wel zag ik in het licht van de opkomende zon een heidelibel op een varen, helemaal bedekt met dauwdruppeltjes.
Het was de enige, want soortgenoten vlogen al overal rond.
Het was rustig in het duin, er waren zelfs nauwelijks konijntjes te zien.
De daar in andere jaargetijden veel voorkomende damherten waren weggetrokken naar de plaatsen waar meer te beleven was.
Een paar jonge grote bonte spechten (Dendrocopos major) dolden wat met elkaar in een groep naaldbomen.
Bij wijze van variatie werd er nu eens flink gehakt in sparrenappels.
Een paar stapjes opzij en je hebt een totaal andere achtergrond.
Meer was er deze morgen niet de moeite van het fotograferen waard.
Tijdens een andere wandeling, een paar dagen later, begon de dag goed met mijn eerste waarneming van een klapekster in de winterperiode 2018-2019. 
Jammer genoeg zat en vloog hij wat te ver weg. 
Zoals in een eerder bericht op mijn blog te zien was had ik al aardig wat meegekregen van de bronst.
Toen ik mijn wandeling vervolgde hoorde ik ineens op elkaar botsende geweien.
Tot mijn verbazing trokken ze zich niets aan van geparkeerde voertuigen en ernaast liggend materiaal.
Er moest geknokt worden, waarbij alle andere zaken ondergeschikt waren.
Voor de insiders: het Van Lennepkanaal is niet direct de plek waar je verwacht zo'n strijd te kunnen zien.
Een teken dat de herfst is begonnen en dat de wintergasten eraan komen is de komst van koperwieken en kramsvogels.
Met wat moeite lukte het mij om deze plaat van een schuwe kramsvogel (Turdus pilariste maken.
Meestal vliegen ze al verder als je alleen al naar ze kijkt.
Anders is dat met krakeenden (Anas strepera).
Ze kunnen behoorlijk onrustig en opvliegerig zijn, maar hier zwemt een uitzondering.
Hij zwom wat heen en weer maar opvliegen deed hij niet. 
Hoe anders was het met enkele dodaarsjes die in zijn buurt zwommen.
Ze doken onder waarna ik ze niet meer zag.
Ongetwijfeld beloerden ze mij vanuit het riet.
Op weg naar de uitgang zag ik dit damhert.
Korte tijd stond hij nog wat te burlen in  het bos, maar hij gaf er de voorkeur aan om aan de rand in de zon te gaan liggen.
Hij burlde eens een keer naar rechts, een keer rechtstreeks naar mij toe, en ........
.......... tenslotte nog een keer naar links.
De fut was er behoorlijk uit.
Hij was er niet alleen bij gaan liggen, maar zijn geburl klonk allesbehalve overtuigend en uitnodigend.
Als dit geluid zijn mannelijkheid van dat moment weerspiegelde dan zullen er niet veel hindes meer voor hem gevallen zijn.

Een van mijn kleinzoons wilde de bronst ook wel eens zien, vooral een gevecht sprak hem aan.
Wij gingen samen op pad in de hoop dat de stemming er bij de herten nog goed in zou zitten.
Het geburl was deze ochtend niet van de lucht.
We zagen van dichtbij burlende herten en een gevecht tussen de bomen.
Maar een gevecht in het open veld was natuurlijk waarvoor we gekomen waren.
Deze herten hadden nog energie genoeg om er een eersteklas show van te maken.
Ze deden niet voor elkaar onder.
Een duidelijke winnaar was er niet.
De twee kemphanen liepen naast elkaar onze kant op, met nog een derde die blijkbaar ook nog wel een robbertje wilde vechten.
Behalve dit drietal stonden er nog drie flink uit de kluiten gewassen uitdagers te kijken hoe dit zou aflopen.
De herten passeerden ons op hooguit 5-6 meter, waarbij wij ze roerloos bekeken.
Een van het oorspronkelijke duo vechtjassen ging iets verderop met een nieuwe uitdager het gevecht aan.
Mijn kleinzoon was enthousiast en dik tevreden, een nieuwe ervaring rijker.
Ik heb dit jaar veel meer van de bronst gezien dan ik vooraf had kunnen denken.

En tenslotte, zoals wel vaker gezegd wordt, iets heel anders.
Op het blog van Dick had ik gelezen over een uitstapje naar een duingebied waar hij bijzondere paddenstoelen had gezien.
Dat maakte mij nieuwsgierig, dus dan kan je maar één ding doen.
Eén van de zeldzame soorten paddenstoelen die daar in het najaar voorkomt is de duinfranjehoed (Psathyrella ammophila).
Determinatie van paddenstoelen is vaak erg lastig, omdat er in veel gevallen microscopisch onderzoek bij nodig is.
Voorlopig ga ik ervan uit dat dit inderdaad een duinfranjehoed is.
Een soort die ik al redelijk snel in dat duingebied had gevonden is het zandtulpje (Peziza ammophila).
Voordat Dick erover publiceerde had ik er nog nooit van gehoord, laat staan er een gezien.
Zo zie je maar weer, de natuur heeft soms zeer onverwachte, welkome verrassingen voor je in petto.
Na de eerste volgden er meer, in verschillende fasen van ontwikkeling.
Als je er eenmaal één gevonden hebt kijk je blijkbaar met andere ogen en volgen er meer.
In totaal zal ik er een twintigtal gevonden hebben schat ik.
Ik vind ze heel bijzonder, volstrekt anders dan andere soorten die ik tot dusverre heb gezien.
Dit was het grootste exemplaar van de dag - met een diameter van ca. 5 cm - dat bovendien mooi door de zon belicht werd.
Het leek wel of er een brandend waxinelichtje in stond.
Een idee voor een volgende keer?

In november ben ik met vakantie geweest, vandaar dat ik geen blogs bezocht heb en daardoor ook niet heb gereageerd.
In de komende weken zal ik proberen de door mij gemiste blogs te bekijken.
Daarnaast zal ik mijn handen vol hebben aan het uitzoeken van de grote hoeveelheid beelden die tijdens de reis gemaakt zijn.
Hierbij vast een voorproefje:


donderdag 15 november 2018

Uilen- en dierenpark De Paay

In Beesd ligt Uilen-  en dierenpark De Paay.
Voor belangstellenden is hier de website:  Uilen- en dierenpark De Paay
De eigenaar is een liefhebber van uilen en heeft daar een verzameling van op zijn landgoed. 
Met mijn vrouw en een kleinzoon ben ik daar eens een keer gaan kijken.
In de loop der jaren is de collectie  uitgebreid met een aantal diersoorten. 
De Europese oehoe (Bubo bubo) is een van de blikvangers.
Het valt niet mee om deze imposante vogel in het wild op te sporen en goed te bekijken, laat staan te fotograferen.
Hier krijg je de kans.
De oehoe is prominent aanwezig.
Hij kan zich min of meer vrij bewegen.
De meeste uilen zitten in een flinke kooi met op het oog voldoende ruimte.
De ransuil (Asio otus) kan je in Nederland ook in het wild zien als je weet waar ze voorkomen.
Een kwak (Nycticorax nycticorax) wordt in het wild regelmatig gezien.
In het park is een flink aantal gehuisvest.
In Nederland heb ik alleen een jonge vogel in het wild gezien.
Volwassen exemplaren zag ik eerder in dierentuinen en in Botswana.
Zoals op de website is te lezen heeft men inmiddels ook een aantal zoogdieren.
Het kamelenpaar heeft bovendien een jong.
De kleine hield zijn moeder lekker bezig.
De vader keek niet op of om.
Een beetje liefkozen (of klieren) hoort erbij.
Voor echte kamelen zoals deze moet je naar Mongolië gaan om ze daar in het wild te zien.
Moeder kameel was heel geduldig, zelfs toen haar telg in een van haar oren beet.
Stokstaartjes zijn overal en bij iedereen populair.
Ook hier heeft men een kleine groep.
Even wat afwisseling tussen het op de uitkijk staan, zoals ze van nature doen.
Dit tweetal hield mij een poosje bezig, ze blijven leuk.
Met zijn tweeën zie je altijd meer dan alleen.
Nog een laatste als afsluiter van de zoogdieren.

Veel uilen waren behoorlijk goed te zien, maar niet eenvoudig te fotograferen.
Dat geldt zeker als je liever geen gaas of hokken op de plaat wilt hebben. 
Bovendien was er op veel plaatsen veel schaduw door een dicht bladerdek.
Daarom beperk ik mij tot nog één soort.
Sneeuwuilen (Bubo scandiacus) zijn schitterende vogels.
Soms zijn ze in Nederland te zien als dwaalgast.
Hier kan je ze van heel dichtbij bewonderen. 
Volwassen
Nog volop in de groei
Wat mij betreft zijn ze zeer fotogeniek
Wat zal het bijzonder zijn om een sneeuwuil in het wild te zien.
Er valt veel te zeggen over uilen in gevangenschap.
Als je ze niet in het wild kan zien is dit hoe dan ook een interessante kennismaking.

donderdag 8 november 2018

Biotopwildpark Anholter Schweiz

In juni ben ik met mijn vrouw een week in de Achterhoek geweest.
In een eerdere post heb ik daar al wat beelden van laten zien. 
We hebben toen ook een bezoek aan een bijzonder wildpark in Isselburg (Duitsland) gebracht.

Het loont de moeite om de beelden in de vergroting te bekijken.
Als de lightbox in Google niet werkt, helpt het om Firefox te downloaden en dan mijn blog te bekijken.
De lightbox werkt daar wel.


We waren daarheen gegaan om o.a. lynxen te kunnen zien.
We werden op onze wenken bediend, zoals men zegt.
In een flink stuk afgebakend terrein was het wel even zoeken, maar de inspanningen werden ruimschoots beloond.
We werden goed in de gaten gehouden: de dieren zagen ons natuurlijk veel eerder dan wij hen.
Op een heuveltje begon er een zich uitgebreid te wassen.
Zij liet ons  even goed zien wat voor een indrukwekkend gebit zij had.
Je weet nu zeker dat de lynx een vleeseter is.
Lynxen komen in Europa nog steeds in het wild voor (Noord-Europa, Midden-Europa en het Iberisch schiereiland bijvoorbeeld)
maar je zal ze niet snel zien.
In het wildpark hebben ze een zodanig groot gebied gekregen dat het net lijkt of je ze in het wild ziet.
Ze kwamen uit het bos tevoorschijn en steeds dichterbij toen het etenstijd was.
Er wonen daar drie lynxen: een paartje met één jong.
De pluimpjes op de oren en de tamelijk korte staart zijn typische kenmerken van de lynx.
De rechter lynx likte voortdurend haar bek af.
Ok, ze hadden net gegeten, maar wellicht dacht zij ergens aan.
Het mannetje bleef vrijwel voortdurend in de schaduw liggen, het vrouwtje was wat beweeglijker.
Als je deze lynx zo rustig ziet liggen in de weelderige omgeving zou je niet zeggen dat je hier in een wildpark bent.
Gapen kunnen ze als de beste.
Ook wolven hebben daar geen moeite mee.

In een wat verderop gelegen stuk van het park had een roedel wolven hun domicilie.
Als ze in het bos liggen kan je ze nauwelijks zien.
Met wat speurwerk zagen we er meerdere, goed gecamoufleerd tegen de zanderige ondergrond.
Zoals gezegd, ook wolven laten af en toe hun gebit zien door uitgebreid te gapen.

In het park is niet alleen een flinke variatie aan dieren te bekijken, er is ook een mooi gelegen restaurant.
(op de website is alle informatie rond dit park te vinden: Biotopwildpark Anholter Schweiz )

Je kon er ook dassen  zien.
Die hadden we nog nooit in het wild gezien, dus die gingen we vanzelfsprekend opzoeken..
Er scharrelde een paartje rond in een eigen domein.
Ook al is het anders dan ze in het wild zien, het voelde wel heel goed.
Ze waren er aan gewend om in het daglicht buiten te lopen, heel anders dan in de vrije natuur.
Wat een beesten, en wat zijn ze groot.
Ze zochten overal naar voedsel, wroetend en al.
De oren werden hier gespitst (al zie je dat niet zo goed), ze hoorden een bekend en vertrouwd geluid.
Het bleek voor de dassen etenstijd te zijn, tot ons geluk en onze verrassing.
Het voedsel (vooral eendagskuikens, maar ook plantaardig voedsel zoals wortels) werd in hun gebied gegooid.
(Ik vind het beter passen dat dit voedsel niet op mijn platen te zien is)
Ze hielden alles goed in de gaten en hadden er absoluut geen moeite mee om al het voedsel op te sporen.
Dit voedermoment is voor de dieren een dagelijks hoogtepunt waar ze zichtbaar naar uitkijken.
Het paar bleek ook minstens één jong te hebben, vermoedelijk twee.
In het nachthok konden we vaag een jong zien bewegen.
Het was blijkbaar te klein om al mee naar buiten te gaan.
Om ze zo een keer te zien vonden we een belevenis.
Tot dusverre had ik alleen dode exemplaren langs een snelweg in Zweden gezien.
In het wild zal je ze niet snel zien, omdat ze én schuw zijn én nachtdieren.
Vanuit een observatiehut in Drenthe kan dat wel zoals ik in een eerdere post op mijn blog al heb laten zien.